Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Παρασκευή, 26 Αυγούστου 2016

ΟΛΜΕ για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα

Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                               
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 3311338
email:olme@otenet.gr   
www.olme.gr                                                                          Αθήνα, 26/08/2016    

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Σχετικά με την εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών για την αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα

Ενημερώνουμε ότι στις 9/8/2016 εκδόθηκε εγκύκλιος από το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης σε εφαρμογή του Π.Δ. 69/2016 που αφορά τη διαδικασία αναγνώρισης προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου Τομέα.
Στην εγκύκλιο αναφέρεται ότι… «Δεδομένης της σύνδεσης του Π.Δ.69/16 με το σύστημα επιλογής Προϊσταμένων του Ν.4369/2016 και ιδίως την επιλογή Προϊσταμένων Γεν. Δ/νσεων κατά την πρώτη φάση, παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι υπάλληλοι να καταθέσουν τις σχετικές αιτήσεις αναγνώρισης προϋπηρεσίας μέχρι και την 31η Αυγούστου και σε κάθε περίπτωση το συντομότερο δυνατό, έτσι ώστε να υπάρχει επαρκής χρόνος επεξεργασίας αυτών από τα αρμόδια όργανα».
Καθώς έχει προκληθεί μεγάλη αναστάτωση στο σύνολο των συναδέλφων θέλουμε να τονίσουμε τα ακόλουθα:
-          Το ΔΣ της Ομοσπονδίας ασχολήθηκε από την πρώτη στιγμή με το ζήτημα που προέκυψε και διερεύνησε την αναγνώριση προϋπηρεσίας  στον ιδιωτικό τομέα επικοινωνώντας με υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Παιδείας  και του Υπουργείου Εσωτερικών.
-          Από την διερεύνηση προέκυψε ότι οι εκπαιδευτικοί επανήλθαν στο καθεστώς του νόμου 1566/ 85 όσον αφορά την κατάταξή τους σε βαθμούς (Α, Β, Γ) και δεν συμπεριλαμβάνονται στο νόμο 4369/16 και στο ΠΔ 69/2016, που ισχύσει για τους δημοσίους υπαλλήλους.
-          Η καταληκτική  ημερομηνία 31/8/2016 για την αναγνώριση της προϋπηρεσίας δεν αφορά τους εκπαιδευτικούς, αλλά τους άλλους κλάδους δημοσίων υπαλλήλων που ενδιαφέρονται για θέσεις Γενικών Διευθυντών.
-          Το Π.Δ. 69/2016 προβλέπει ότι η αναγνώριση προϋπηρεσίας εκτός Δημοσίου αφορά και μόνο την Βαθμολογική κατάταξη των άλλων δημοσίων υπαλλήλων και σε καμιά περίπτωση δεν επιφέρει καμιά Μισθολογική αλλαγή μέχρι το 2018.
-          Σε περίπτωση που ικανοποιηθεί το αίτημα για αναγνώριση της προϋπηρεσίας και στους εκπαιδευτικούς, θα υπάρξει προθεσμία κατάθεσης των δικαιολογητικών.


Ο.Λ.Μ.Ε.                                                                               
Ερμού & Κορνάρου 2
ΤΗΛ: 210 32 30 073 – 32 21 255
FAX: 210 3311338
email:olme@otenet.gr 
www.olme.gr                                                                          Αθήνα, 26/08/2016    

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΡΟΝΟΥ ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ

Το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ διαπιστώνει με έκπληξη ότι στην  ΔΙΔΑΔ/Φ.31.54/2365/οικ.21426 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για την αναγνώριση μέχρι επτά έτη εργασίας στον ιδιωτικό τομέα σε συναφές αντικείμενο, ως προϋπηρεσίας στο δημόσιο τομέα, στα πλαίσια του ΠΔ 69/2016 (Α127) δεν περιλαμβάνονται οι εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
Με δεδομένο ότι οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν ίσα δικαιώματα και δεν διαχωρίζονται σε κατηγορίες στο θέμα της προϋπηρεσίας, το Δ.Σ. της ΟΛΜΕ ζητάει να ισχύσει η αναγνώρισή της και στους εκπαιδευτικούς όπως και σε όλους τους άλλους δημοσίους υπαλλήλους. 
Επίσης ζητάει αυτή η αναγνώριση να αφορά όλα τα έτη προϋπηρεσίας και όλες τις μορφές εργασίας και να αναγνωρίζεται για την βαθμολογική και μισθολογική εξέλιξη των εκπαιδευτικών.  

Τέλος, θεωρούμε ως δεδομένο ότι ενδεχόμενη αποδοχή του δίκαιου αιτήματός μας θα συνοδεύεται από νέα εγκύκλιο με νέα προθεσμία ειδικά για τους εκπαιδευτικούς. 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου