Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 17 Μαΐου 2021

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ – ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

 

Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα                  

Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com

http: //aelmedytikattik.blogspot.gr/

 

 

Ελευσίνα  28/03/2021ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ  ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Το ΔΣ της Α ΕΛΜΕ Δυτ. Αττικής χαιρετίζει τους περισσότερους από 600 συναδέλφους που στις 34 σχολικές

μονάδες της περιοχής της Δυτικής Αττικής προχώρησαν στην απεργία  αποχή που πρότεινε η ΕΛΜΕ και η ΟΛΜΕ

από κάθε αξιολογική διαδικασία. Σε 30 συλλόγους διδασκόντων από τους 34 συνολικά, η μεγάλη πλειοψηφία

των συναδέλφων συντάχθηκε με την απεργία  αποχή της ΟΛΜΕ και του σωματείου μας, μπλοκάροντας την

αξιολογική διαδικασία.

Συνάδελφοι, η μάχη της υπεράσπισης του δημόσιου χαρακτήρα του σχολείου, ενάντια στις προσπάθειες

κατηγοριοποίησης και ιδιωτικοποίησής του, δεν τελειώνει εδώ. Η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ άμεσα θα

επιχειρήσει να ανατρέψει το αποτέλεσμα που σε όλη τη χώρα συντριπτικά τάσσεται κατά της πολιτικής της. Το

σωματείο θα είναι εδώ για να παλέψουμε όλοι μαζί ενάντια στις προσπάθειες αυτές. Εν αναμονή των εξελίξεων

προχωράμε στην απάντηση κάποιων εύλογων ερωτημάτων συναδέλφων.

Ερώτηση 1η: Ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου μου δε συνεδρίασε αφού η πλειοψηφία των

συναδέλφων τάχθηκε με την αποχή. Υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει η συνεδρίαση αυτή;

Απάντηση:

Οι αποφάσεις των συνεδριάσεων των ΣΔ εκφράζουν τη θέση των μελών του η οποία πρέπει να γίνεται σεβαστή.

Αντίστοιχα η θέση της πλειοψηφίας των συναδέλφων, όπως αυτή εκφράζεται μέσω της αποχής, πρέπει να

γίνεται σεβαστή. Επομένως δεν μπορεί να συγκληθεί σύλλογος διδασκόντων με το ίδιο θέμα, παρά μόνον αν

μεταβληθούν οι συνθήκες ως προς το νομικό πλαίσιο ή ως προς τις δηλώσεις των συναδέλφων που να

δικαιολογούν την επανάληψη της συνεδρίασης.

Ερώτηση 2η: ΑΝ παρόλα αυτά ο σύλλογος ξανακληθεί σε συνεδρίαση, θα πρέπει να καταθέσω και πάλι

δήλωση αποχής;

Απάντηση: Η δήλωση αποχής που συνέταξε η ΟΛΜΕ μετά από νομική συμβουλή και την οποία υπογράψαμε

και καταθέσαμε, δεν έχει χρονικό ορίζοντα λήξης. Δηλαδή ισχύει για όλες τις διαδικασίες αξιολόγησης, όποτε

κι αν αυτές τεθούν σε λειτουργία. Άρα δε χρειάζεται να κάνουμε τίποτε, εκτός αν θέλει κάποιος  να την

ακυρώσει, οπότε ειδοποιεί το Διευθυντή -ρια της σχολικής μονάδας σχετικά με την πρόθεσή του -ης.

Ερώτηση 3η: Στο σχολείο μου συμμετείχα στη συνεδρίαση για την αξιολόγηση και εφόσον αυτό έπραξε και η

πλειοψηφία των μελών του ΣΔ, ορίστηκαν ομάδες διερεύνησης. Τώρα μπορώ να αλλάξω γνώμη και να

προσχωρήσω στην αποχή της ΟΛΜΕ;

Απάντηση: Η απεργία  αποχή από την αξιολόγηση είναι μία συνδικαλιστική πράξη την οποία οποιοσδήποτε

συνάδελφος μπορεί να υιοθετήσει, οποιαδήποτε στιγμή. Απλά υπογράφουμε και στέλνουμε στο σχολείο την

ατομική δήλωση αποχής, ακόμα και αν έχουμε αναλάβει κάποιον από τους θεματικούς άξονες εντασσόμενοι

σε κάποια ομάδα διερεύνησης. Στην περίπτωση αυτή η δραστηριότητα της ομάδας συνεχίζεται με τους

υπόλοιπους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν.

Ερώτηση 4η: Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, αν ανήκω στη μειοψηφία των συναδέλφων που

απέχουν, η πλειοψηφία εντάσσει και εμένα στις ομάδες διερεύνησης;

Απάντηση: Όχι, καθώς κάτι τέτοιο καταπατά το νομικά κατοχυρωμένο δικαίωμα της απεργίας  αποχής.

Αντίστοιχα δεν είναι δυνατό σε μία συνεδρίαση ΣΔ να ανατεθεί καθήκον σε κάποιο εκπαιδευτικό ενώ ο ίδιος

απουσιάζει για οποιοδήποτε λόγο. Οι ομάδες επομένως συγκροτούνται από τους παρόντες στην ειδική

συνεδρίαση του ΣΔ, οι οποίοι και αποτελούν την πλειοψηφία των μελών του συλλόγου

Ερώτηση 5η: Η απόφαση ενός Συλλόγου Διδασκόντων μπορεί να αλλάξει από την αποχή στη συμμετοχή ή το

αντίθετο;

Απάντηση: Εφόσον έχει καταγραφεί ο αριθμός των συναδέλφων που απέχουν και ο αριθμός των συναδέλφων

που συμμετέχουν στην αξιολόγηση, είναι προφανές το πότε αλλάζει η θέση του ΣΔ, από τον αριθμό των

δηλώσεων αποχής στο βαθμό που αναιρούνται ή στο βαθμό που προστίθενται στις υπάρχουσες, οπότε και

αποτελούν πλέον τη μειοψηφία ή την πλειοψηφία αντίστοιχα. Το νομικό πλαίσιο λειτουργίας του ΣΔ απαιτεί σε

κάθε περίπτωση το 50%+1 της απαρτίας για να συνεδριάσει και το 50%+1 των παρόντων -εφόσον υπάρχει

απαρτία  για τη λήψη απόφασης. Τα μεγέθη αυτά σε κάθε σύλλογο είναι ευδιάκριτα και μπορούμε να

εκτιμήσουμε πότε υπάρχει ουσιαστική μετατόπιση της γνώμης των συναδέλφων, που χρειάζεται να

διαπιστωθεί και τυπικά με σύγκλιση συλλόγου.

Ερώτηση 6η: Η πλειοψηφία των συναδέλφων στο σχολείο τάχθηκε με την αποχή. Χρειάζεται να γραφτεί αυτό στα πρακτικά;

Απάντηση: Το πρακτικό του Συλλόγου Διδασκόντων είναι βιβλίο καταγραφής των συνεδριάσεων και όχι των μη

συνεδριάσεων. Η σύγκλιση συλλόγου που δεν έγινε για τον οποιοδήποτε λόγο, καταγράφεται στο βιβλίο

πράξεων του Διευθυντή της σχολικής μονάδας συνοδεία της αιτιολογίας της μη σύγκλισης.

Ερώτηση 7η: Σε συνέχεια της προηγούμενης ερώτησης, οι ομάδες διερεύνησης των θεματικών αξόνων

συγκροτούνται με τους υπόλοιπους συναδέλφους που μειοψήφησαν;

Απάντηση: Όχι, σε καμία περίπτωση! Η συγκρότηση ομάδων διερεύνησης των θεματικών αξόνων είναι

απόφαση της ειδικής συνεδρίασης του ΣΔ, τόσο με βάση το Ν. 4692/2020 όσο και με βάση την Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-

1-2021. Δε συγκροτούνται με απόφαση του Διευθυντή  ριας της σχολικής μονάδας. Επομένως αν η συνεδρίαση

δεν έγινε λόγω αποχής της πλειοψηφίας των μελών του συλλόγου, δε νοείται καμία συγκρότηση ομάδων και η

αξιολόγηση δεν μπορεί να προχωρήσει.

Συνάδελφοι, η μάχη της αξιολόγησης είναι πρωτίστως μία μάχη του εκπαιδευτικού κινήματος, που δίνεται όχι

μόνο μέσα στις συνεδριάσεις αλλά μαζί με γονείς  μαθητές  φοιτητές, για την ανατροπή όλης της

αντιεκπαιδευτικής πολιτικής της κυβέρνησης. Η ηχηρή, μαζική απάντηση της αποχής από την αξιολογική

διαδικασία που έδωσε ο κλάδος, αποτελεί ένα πρώτο αναγκαίο βήμα που πρέπει να δώσει τη θέση του σε

μαζικό ανυποχώρητο αγώνα για το σύνολο των αιτημάτων μας. Και είναι πλέον σαφές ότι δείξαμε τη δύναμή

μας! Δεν υποκύψαμε  δεν συναινέσαμε παρόλες τις δυσκολίες της περιόδου, τους εκβιασμούς, τις

απαγορεύσεις και τον αυταρχισμό. Συνεχίζουμε στο δρόμο του αγώνα!


ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ιωαννίδης Τάσος

 


Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασιλείου Γιούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου