Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 9 Φεβρουαρίου 2017

ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ


ΣΧΕΔΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ

 

Ο Σύλλογος διδασκόντων του ………………………….. συζητώντας την υπ’ αριθμ. …………………….. εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας για την εκπόνηση των Δημιουργικών εργασιών στο ΓΕΛ, επισημαίνει τα εξής :

Θεωρούμε ότι η υλοποίηση του συγκεκριμένου μέτρου θα είναι σε βάρος τελικά της ομαλής, εκπαιδευτικής και διδακτικής διαδικασίας του σχολείου και ουσιαστικά δεν μπορεί να εφαρμοστεί ώστε να υπηρετήσει , το ερευνητικό πνεύμα ,τη δημιουργικότητα του μαθητή, την ανάπτυξη κριτικής σκέψης  κ.α.

Πιστεύουμε  ότι όμορφες παιδαγωγικές ιδέες (εργασίες , ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης, συνεργατική μάθηση, ανάπτυξη κριτικής σκέψης  κ.α.) με τον τρόπο που αυτές προωθούνται  ακυρώνονται στην πράξη- ευτελίζονται .

Όποιος θέλει πραγματικά να προωθήσει νομοθετήματα όπως οι δημιουργικές εργασίες που θα καλυτερεύουν την εκπαίδευση θα πρέπει να λάβει υπόψη του τα εξής :

 

1.      Οι  Δημιουργικές Εργασίες όπως εξαγγέλθηκαν αποκλείουν τη μαθητική δημιουργικότητα, εφόσον καθορίζεται σαφώς ότι αποσκοπούν στη βελτίωση της βαθμολογίας των γραπτώς εξεταζομένων μαθημάτων, ενώ η δυνατότητα επιλογής του θέματος καθορίζεται από τους καθηγητές που είναι διαθέσιμοι και από το πρόγραμμα μαθημάτων.

Από τις οδηγίες ορίζεται ότι θα πρέπει να δίνεται βάρος στη διαδικασία και τη μορφή του μαθητικού «παραδοτέου» κι όχι στο περιεχόμενο της διαδικασίας.

2.      Η διαδικασία θα γίνει σε δύο ημέρες, σε επτάωρα, με αλλαγή προγράμματος μόνο στην Α΄ και Β΄ Λυκείου και την εξασφάλιση ότι οι εποπτεύοντες καθηγητές -  που δεν θα είναι κατά ανάγκη οι επιβλέποντες των εργασιών - θα μπαίνουν σε «μεικτές» τάξεις έως 27 - 30 μαθητών, που θα διαμορφωθούν θεματικά για αυτές τις 2 ημέρες!

Πως μπορεί να γίνει ερευνητική και βιβλιογραφική δουλειά, όταν τα σχολεία έχουν ξεμείνει μέχρι και από φωτοτυπίες, στην μεγάλη πλειοψηφία τους δεν υπάρχουν βιβλιοθήκες, και ελλιπή εποπτικά και εργαστηριακά μέσα;.

Σ ‘αυτές τις συνθήκες αυτό που αναγκαστικά θα κάνουν οι μαθητές είναι να ακολουθήσουν τις τυποποιημένες οδηγίες που δίνονται στη φόρμα «Σχέδιο υποβολής της Δ.Ε» που πρέπει να συμπληρώσουν. Δηλαδή, περισσότερο θα περιγράψουν μια διαδικασία που δύσκολα θα κάνουν στην πράξη. Με τις διαδικασίες που προτείνει το Υπουργείο οδηγούμαστε σε μια παρωδία «έρευνας» όπου ένας εποπτεύων καθηγητής πρέπει μέσα σε δέκα- δεκαπέντε μέρες να συνεργαστεί με το Σύλλογο και  τους μαθητές για να προτείνει θέματα, να συλλέξει και να οργανώσει υλικό, να διαβάσει βιβλιογραφία (καμιά τριανταριά τόμους αν δώσει 3 σε κάθε μαθητή) και να κατευθύνει δέκα μαθητές στη σύνταξη της τελικής τους παρουσίασης!!

3.      Με την εκπόνηση  Δημιουργικών Εργασιών, οι Σύλλογοι Διδασκόντων επωμίζονται νέα γραφειοκρατικά και διοικητικά βάρη στην καθημερινότητά τους, σε βάρος του παιδαγωγικού και διδακτικού τους έργου και των εργασιακών αντοχών των εκπαιδευτικών. Διότι  εκτός από την αύξηση του ωραρίου που βιώνουμε,  σε όλα σχεδόν τα ΓΕΛ υπάρχουν καθηγητές που μετακινούνται σε 2, 3 ή και περισσότερα σχολεία για συμπλήρωση ωραρίου και επιπρόσθετα οι καθηγητές, που έχουν την ευθύνη διδασκαλίας των μαθημάτων Ομάδων Προσανατολισμού, στην πράξη δεν μπορούν να συμμετέχουν στα 2ωρα.

4.      Ως εκπαιδευτικοί  παρά την  έλλειψη   ουσιαστικής επιμόρφωσης και στήριξης του διδακτικού μας έργου από το υπουργείο παιδείας γνωρίζουμε την αξία των εργασιών στη διδακτική διαδικασία . Άλλωστε  πολλοί από εμάς χρησιμοποιούν τις εργασίες αυτές στην καθημερινότητα της τάξης. Όμως η καλλιέργεια πνεύματος ομαδικής συνεργασίας, η παιδαγωγική συνεργασία των διδασκόντων των διαφόρων ειδικοτήτων δε επιτυγχάνονται με μία ξεχωριστή δράση, και μάλιστα με τη μορφή της «διήμερης φιέστας». Οι συνοδευτικές εργασίες είναι ένα παιδαγωγικό εργαλείο για την αφομοίωση και την εμπέδωση της γνώσης που δεν μπορεί να αποσπαστεί από την συνολική παιδαγωγική διαδικασία, πρέπει να αξιοποιείται από τους εκπαιδευτικούς στα πλαίσια του κάθε μαθήματος. Πρέπει να προάγεται από όλα τα μαθήματα και το συνολικό πρόγραμμα, τη λειτουργία και τους σκοπούς του σχολείου, να εκτυλίσσεται σε όλη τη διάρκεια του διδακτικού έτους, και ο χρόνος ετοιμασίας και παρουσίασης τους να λογίζεται στο διδακτικό ωράριο των εκπαιδευτικών.(Θυμίζουμε ότι παλαιότερα τα προγράμματα και οι δημιουργικές εργασίες γίνονταν σε εθελοντική βάση - η υποχρεωτικότητα και η ανάθεση περιορίζει την παιδαγωγική αυτονομία των εκπαιδευτικών-  και δίνονταν παράλληλα κίνητρα στους εκπαιδευτικούς με μείωση ωραρίου ή χρηματοδότηση για την υλοποίησή τους .

5.      Επειδή είμαστε εξουθενωμένοι από όσα έχουν προηγηθεί τα τελευταία χρόνια των μνημονίων, (μειώσεις μισθών ,  αύξηση ωραρίου,  αβεβαιότητα,  περιπλάνηση σε πολλά σχολεία),  επειδή κουραστήκαμε από το βομβαρδισμό νομοθετημάτων και εγκυκλίων που πλέον δυσκολευόμαστε να παρακολουθήσουμε, και να κατανοήσουμε . Επειδή θέλουμε να επιτελέσουμε το διδακτικό και παιδαγωγικό μας ρόλο , πιστεύουμε ότι παρόμοιες δραστηριότητες οφείλουν να προγραμματίζονται από την έναρξη της Σχολικής περιόδου ώστε εκπαιδευτικοί και μαθητές να σχεδιάζουν και να οργανώνουν με άνεση χρόνου και με ουσιαστικά μαθησιακά κριτήρια, χωρίς ανατροπές του προγράμματος και «μπακαλίστικες» επιλογές της τελευταίας στιγμής.

6.      Δεν αποδεχόμαστε μέσα κι από τις Δ.Ε να δημιουργηθούν  δείκτες  «αποτίμησης» του έργου των εκπαιδευτικών και των σχολείων (μετρήσιμα μαθησιακά αποτελέσματα, παρουσιάσεις εργασιών, φάκελοι μαθητών, συγκριτικά στοιχεία μαθητών κλπ) ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κατηγοριοποίηση μαθητών και σχολείων. Δεν δημιουργούμε Φάκελους Μαθητών στα πλαίσια των Δ.Ε

Ζητάμε από την διεύθυνση εκπαίδευσης καθώς και από το υπουργείο να ακούσει τους προβληματισμούς μας και τις αντιρρήσεις μας ως προς το παραπάνω νομοθέτημα, που κρίνουμε ότι δεν μπορεί να υλοποιηθεί.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου