Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Δευτέρα, 21 Ιανουαρίου 2019

ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

                             
Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗ
Δ/ΝΣΗ:Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα                   Ελευσίνα 17/01/2019


ΟΙ ΟΜΑΔΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΝ ΕΝΤΑΣΣΟΥΝ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ  ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ.
ΣΥΡΡΙΚΝΩΝΟΥΝ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ
Η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας με την ψήφιση του Νόμου 4547 για την «Αναδιοργάνωση των Δομών υποστήριξης της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» τον Ιούνη 2018, μεταξύ άλλων προώθησε την υποβάθμιση της Ειδικής Αγωγής και την μεταφορά της ευθύνης ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στα σχολεία και στους εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης.
Η ρευστοποίηση των ΚΕΔΔΥ μέσω των ΚΕΣΥ, οδηγεί στην υποβάθμιση των δομών για τη ειδική αγωγή. Η νέα δομή λειτουργεί με πολύ μικρότερο ειδικευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό υποστήριξης.   Έχει μειωθεί πάρα πολύ το εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που μέχρι τώρα προβλεπόταν στις πενταμελείς επιτροπές διάγνωσης των ΚΕΔΔΥ.  Το βάρος ρίχνεται κατά κύριο λόγο στη συμβουλευτική υποστήριξη. 
Η κυβέρνηση υιοθετεί την αντίληψη περί  «λειτουργικότητας της αναπηρίας» και της «συμπερίληψης» που υποστηρίζει η ΕΕ και η παγκόσμια Τράπεζα, ακυρώνοντας με αυτό τον τρόπο τις ανάγκες που προκύπτουν από τη φύση και τη βαρύτητα της αναπηρίας. Το κράτος «απελευθερώνεται» από τις ευθύνες του απέναντι στους αναπήρους και η ιδιωτική πρωτοβουλία αναλαμβάνει  να επεκτείνει την κερδοφορία της από τα πεδία απόσυρσης του κράτους.
Ο νόμος 4547/2018 μεταφέρει το βάρος ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες στους συλλόγους εκπαιδευτικών της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης, που φέρουν την ευθύνη να οργανώσουν εξειδικευμένα προγράμματα ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες, υποτίθεται με την βοήθεια των ΚΕΣΥ.
Το κάθε σχολείο γενικής ή επαγγελματικής εκπαίδευσης, υποτίθεται, μετέχει με απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή, σε ένα Σχολικό Δίκτυο Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ.), όπου  ως κέντρο υποστήριξης αναλαμβάνει μία (1) Σχολική Μονάδα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.). Σε κάθε σχολική μονάδα που ανήκει σε Σ.Δ.Ε.Υ. , υποτίθεται, συνιστάται Επιτροπή Διεπιστημονικής Εκπαιδευτικής Αξιολόγησης και Υποστήριξης (Ε.Δ.Ε.Α.Υ.) με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης. Η  Ε.Δ.Ε.Α.Υ. αποτελείται απ’ τον Διευθυντή της Σχολικής μονάδας, έναν εκπαιδευτικό με εξειδίκευση στην Ε.Α.Ε. που υπηρετεί στην μονάδα ή στο κέντρο υποστήριξης του Σ.Δ.Ε.Υ., έναν Ψυχολόγο, έναν Κοινωνικό Λειτουργό και τους Υπευθύνους των τμημάτων του σχολείου του μαθητή ή των μαθητών που έχουν ανάγκη υποστήριξης.
Σε κάθε περίπτωση όμως την ευθύνη ένταξης των μαθητών με ειδικές ανάγκες έχει το σχολείο και ο σύλλογος των  εκπαιδευτικών αφού η Ε.Δ.Ε.Α.Υ. προτείνει την παραπομπή στα Κ.Ε.Σ.Υ. μαθητών για διάγνωση «ύστερα από εφαρμογή στο σχολείο τους βραχυχρόνιου προγράμματος παρέμβασης», «αιτιολογημένη απόφαση του συλλόγου διδασκόντων, απ’ την οποία να προκύπτει ότι έχουν γίνει όλες οι αναγκαίες υποστηρικτικές παρεμβάσεις από τη σχολική μονάδα και την Ε.Δ.Ε.Α.Υ. και τα αποτελέσματα των παρεμβάσεων αυτών», δηλαδή επίσημη ομολογία αποτυχίας του σχολείου και ταυτόχρονα «αίτηση των γονέων ή κηδεμόνων» των μαθητών.
Όμως η κυβέρνηση και το Υπουργείο Παιδείας δεν υλοποιεί ούτε αυτές τις ελάχιστες δομές που προβλέπει ο νόμος που η ίδια ψήφισε.
Πετάει στον κάλαθο των αχρήστων ακόμη και τον δικό της νόμο και ζητάει με μεθόδους fast track μέσα στις διακοπές των Χριστουγέννων με κλειστά σχολεία να εφαρμοστεί άμεσα το πιο απαράδεκτο κομμάτι του. Όλη η ευθύνη για την ένταξη των μαθητών με ειδικές ανάγκες μεταφέρεται από το κράτος στους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων, μέσω των επιτροπών των συλλόγων εκπαιδευτικών, που εκ των πραγμάτων δεν έχουν καν τη γνώση χειρισμού τέτοιων περιπτώσεων.
Με μια απαράδεκτη όσο και λακωνική απόφαση που υπογράφει ο Γενικός Γραμματέας του ΥΠ.Π.Ε.Θ.,  δίνεται εντολή, όχι να ιδρυθούν οι γλίσχρες δομές που προβλέπει ο νόμος τους, αλλά να περάσει η ευθύνη εξ’ ολοκλήρου στα γενικά σχολεία και στους εκπαιδευτικούς τους.
Παραθέτουμε το μνημείο αντιεκπαιδευτικού κατήφορου του Υπουργείου Παιδείας.
Η κυβέρνηση και το ΥΠ.Π.Ε.Θ. ζητάει απ’ τους εκπαιδευτικούς των γενικών σχολείων, ούτε λίγο ούτε πολύ, να διαγνώσουν μαθητές με ειδικές ανάγκες και να εφαρμόσουν εξειδικευμένα προγράμματα ένταξης, χωρίς τις απαιτούμενες γνώσεις και με παντελή έλλειψη εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.
Η συρρίκνωση των δομών της Ειδικής Αγωγής ξεκινάει άμεσα με την υλοποίηση αυτής της απόφασης. Δεν είναι τυχαίο ότι η απόφαση αυτή εκδόθηκε ταυτόχρονα με την κατάθεση στη βουλή του Προσοντολογίου μέσω του οποίου χιλιάδες αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που καλύπτουν πάγιες ανάγκες της εκπαίδευσης θα βρεθούν αντιμέτωποι με το φάσμα της απόλυσης και της ανεργίας.
Ο βασικός στόχος για μείωση των αναγκών σε εκπαιδευτικό προσωπικό των δομών της Ειδικής Αγωγής έχει αρχίσει να υλοποιείται.
Το ΔΣ της Α’ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής με απόφασή του δηλώνει ότι αυτές οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές της ΕΕ του ΟΟΣΑ και της Παγκόσμιας Τράπεζας που προωθεί η κυβέρνηση δεν θα περάσουν.
Με δεδομένη την απουσία εξειδικευμένης δομής ένταξης και υποστήριξης των μαθητών με ειδικές μαθησιακές ανάγκες, καλεί τους εκπαιδευτικούς να μη συγκροτήσουν με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων καμιά ομάδα εκπαιδευτικών του σχολείου.
Όπου έχουν αποφασιστεί αυτές οι ομάδες πρέπει να μείνουν ανενεργές.
Για αυτόν το λόγο κηρύσσει   αποχή από κάθε δραστηριότητα που αφορά τις ομάδες αυτές.
Καλούμε το ΔΣ της ΟΛΜΕ να συνεδριάσει άμεσα με το θέμα και να πάρει ανάλογες αποφάσεις που να καλύπτουν συνδικαλιστικά όλον τον κλάδο.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρυώτης Δημήτρης
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασιλείου Γιούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου