Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019

ΟΙ 2 ΕΛΜΕ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Α΄ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
 (ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ, ΜΑΝΔΡΑΣ–ΕΙΔΥΛΛΙΑΣ, ΜΕΓΑΡΙΔΑΣ)
ΕΛΜΕ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ - ΖΕΦΥΡΙΟΥ - ΦΥΛΗΣ

13/09/2019
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ KAI ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΡΑΤΗΓΟΥΝ ΤΙΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ  ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΚΛΑΔΟΥ ΠΕ04 ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ
Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης με ευθύνη και του Υπηρεσιακού Συμβουλίου (ΠΥΣΔΕ) Δυτικής Αττικής  αποφάσισε να διαλύσει την αντικειμενική και διαφανή διαδικασία των τοποθετήσεων σε λειτουργικά κενά των εκπαιδευτικών του κλάδου Φυσικών επιστημών ΠΕ04.
Μετά την παράτυπη απόφαση της πλειοψηφίας του ΠΥΣΔΕ  να ανακοινώσει ενιαία τα κενά σε όλο τον κλάδο ΠΕ04 στα Γυμνάσια και στα ΕΠΑΛ, κατά παράβαση των υπουργικών αποφάσεων των αναθέσεων και της ειδικής απόφασης τοποθέτησης του κλάδου ΠΕ04, και κατά ειδικότητα μόνο στα ΓΕΛ, ο Διευθυντής εκπαίδευσης προχώρησε στην κατηγοριοποίηση των σχολείων.
Συγκεκριμένα πέταξε στον κάλαθο των αχρήστων  τη σειρά προτίμησης  των σχολείων στις αιτήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών, προτάσσοντας τις επιλογές τους στα ΓΕΛ που τα κενά αφορούσαν ειδικότητα και όχι κλάδο. Μετά την κάλυψη των ΓΕΛ ακολούθησαν οι τοποθετήσεις στα  κενά, με ενιαίο τον κλάδο ΠΕ04, των Γυμνασίων και των ΕΠΑΛ.
Με τον τρόπο αυτό πολλοί συνάδελφοι τοποθετήθηκαν στην 4η και 5η επιλογή τους έναντι της 1ης , 2ης κ.λ.π. που μπορούσαν να τοποθετηθούν με βάση τα μόριά τους.
Οι δύο ΕΛΜΕ στο ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής απαιτούν οι τοποθετήσεις στα λειτουργικά κενά  των σχολείων  να γίνουν με βάση το νομικό πλαίσιο που αφορά τις μεταθέσεις –τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών σε οργανικά κενά. Τα κενά του κλάδου ΠΕ04 να ανακοινωθούν αναλυτικά κατά ειδικότητα σε όλα τα σχολεία με βάση την Α’ ανάθεση και οι εκπαιδευτικοί να τοποθετηθούν κατά ειδικότητα  στα σχολεία όπου οι ώρες του κενού της ειδικότητας με βάση την Α’ ανάθεση αποτελούν πλειοψηφία. Όπου οι ώρες του κενού ή των κενών είναι ισομοιρασμένες  σε περισσότερες ειδικότητες, τότε οι ειδικότητες αυτές έχουν το ίδιο δικαίωμα στην αίτηση του κενού και η επιλογή θα γίνεται με βάση τα μόρια των εκπαιδευτικών.
Η διαδικασία αυτή δεν θα εφαρμοστεί στους  λειτουργικά υπεράριθμους εκπαιδευτικούς και σ’ αυτούς που θα τοποθετηθούν στο τέλος των τοποθετήσεων στο τέλος της Β’ φάσης.  Σ’ αυτές τις δύο περιπτώσεις οι τοποθετήσεις θα γίνουν σε κενά με ενοποιημένο τον κλάδο  όπως προβλέπεται απ’ το νομικό πλαίσιο που υπάρχει.
Πρέπει να τονίσουμε ότι ο τρόπος ανάθεσης των μαθημάτων στα σχολεία που καθορίζουν  τα κενά και πλεονάσματα των σχολείων και κατ’ επέκταση τα κενά και πλεονάσματα της Διεύθυνσης, προβλέπονται με πολύ συγκεκριμένο τρόπο από υπουργικές αποφάσεις που υπογράφηκαν μετά από συνεχείς πιέσεις και παρεμβάσεις του κλάδου.
(Τα παραπάνω  απαιτήθηκαν με μεγάλη σαφήνεια και καθαρότητα στις  06/09/2019 στην παράσταση των δύο ΕΛΜΕ στο ΠΥΣΔΕ από την ΕΛΜΕ  Ελευσίνας ).
Γνωρίζουμε τις δυσκολίες και τα αδιέξοδα , στην λειτουργία των σχολείων, που δημιουργεί η πολιτική της αδιοριστίας, η πολιτική που στο όνομα της εξοικονόμησης και της “αποδοτικής” διαχείρισης του εκπαιδευτικού προσωπικού διαμορφώνει ωρολόγια προγράμματα που δεν έχουν καμιά επιστημονική ή παιδαγωγική βάση, που διαμορφώνει προγράμματα που ακυρώνουν τα ίδια τα διδακτικά αντικείμενα ,  ( στο γυμνάσιο για τους ΠΕ04 οι ώρες Βιολογίας , Χημείας σε όλες τις τάξεις και φυσικής Α’ Γυμνασίου  είναι αθροιστικά ίδιες  με τα Θρησκευτικά) με  φυσικές συνέπειες όχι μόνο την υποβάθμιση των μορφωτικών αναγκών των μαθητών μας, αλλά και μεγάλα προβλήματα  στα κενά  και στις τοποθετήσεις .
 Γι ‘ αυτά τα ζητήματα πρέπει να ορθώσουμε το ανάστημα  μας, με την ανατρεπτική κοινή δράση όλων μας, που παράλληλα όμως θα απαιτεί διαφάνεια και αντικειμενικότητα στις τοποθετήσεις μονίμων και αναπληρωτών (αναπληρωτές που εδώ και χρόνια αναπληρώνουν τον εαυτό τους λόγο των μηδενικών διορισμών από πλευράς των κυβερνήσεων).
Σ’ αυτό τα πλαίσιο:
Τα ΔΣ των ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής απαιτούν με απόφασή τους  να ανακοινωθούν στη Β’ φάση των λειτουργικών τοποθετήσεων αναλυτικά κατά ειδικότητα όλα τα κενά του κλάδου ΠΕ04 και να ξαναγίνουν οι τοποθετήσεις απ’ την αρχή, σύμφωνα με τις προτάσεις του κλάδου.
ΤΑ ΔΣ ΤΩΝ ΕΛΜΕ
Επισυνάπτουμε τις υπουργικές αποφάσεις που καθορίζουν τον τρόπο ανάθεσης των μαθημάτων στα σχολεία και την ειδική απόφαση τοποθέτησης του κλάδου ΠΕ04.

Α) Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ04  45590/Δ2/11-4-2008.
 Ύστερα από την ανακοίνωση των μεταθέσεων των εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2008 και αναφορικά με τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών του κλάδου ΠΕ04, σας γνωρίζουμε ότι:
          1) Η κρίση και άρση της υπεραριθμίας των εν λόγω εκπαιδευτικών θα γίνει ενιαία στον κλάδο.
         2) Οι τοποθετήσεις όμως και οι βελτιώσεις στον κλάδο ΠΕ04 θα γίνουν κατά κλάδο και ειδικότητα, σύμφωνα με την αριθμ. 14520/Δ2/4-2-2008 εγκύκλιο για υπολογισμό κενών και πλεονασμάτων (δηλαδή με τις Α’ αναθέσεις). Τυχόν κενά μετά την προηγούμενη διαδικασία θα καλυφθούν λαμβάνοντας υπόψη και τα μαθήματα δεύτερης ανάθεσης.
Β) Τι ισχύει για την κατανομή μαθημάτων στις σχολικές μονάδες και κατ’ επέκταση για τις υπηρεσιακές μεταβολές για την άρση υπεραριθμίας και την κάλυψη κενών μεταξύ  ειδικοτήτων και κλάδων με κοινές Α’ , Β’, Γ’ αναθέσεις
Αναθέσεις μαθημάτων Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου 76099/Δ2/11-5-2018
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Α΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Α΄ ανάθεση.
Γ. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.
Δ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:
Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας, 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε α΄ και β΄ ανάθεση)
Ε. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
Αναθέσεις μαθημάτων Επαγγελματικού Λυκείου Φ22/75401/Δ4/10-5-2018
Α. Με τα μαθήματα πρώτης (Α΄) ανάθεσης οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το υποχρεωτικό τους ωράριο, ενώ με τα μαθήματα δεύτερης (Β΄) ανάθεσης συμπληρώνουν το υποχρεωτικό τους ωράριο ή καλύπτουν εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας καθώς και οι διδακτικές ώρες της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης της δεύτερης ειδικότητας δεν πρέπει να υπερβαίνουν το όριο των έντεκα (11) διδακτικών ωρών.
Β. Στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων A΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή A΄ ανάθεση. Αντίστοιχα, στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων Β΄ ανάθεσης, μεταξύ εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή Β΄ ανάθεση.
Γ. Η κατά προτεραιότητα διδασκαλία μαθήματος εντός της οικείας ανάθεσης των κλάδων και ειδικοτήτων ορίζεται εφόσον υπάρχει ειδικότερη συνάφεια του διδασκόμενου μαθήματος με το γνωστικό αντικείμενο του βασικού πτυχίου του εκπαιδευτικού και εφαρμόζεται όταν ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στην σχολική μονάδα α) δεν χαρακτηρίζεται υπεράριθμος, εκτός εάν δηλώσει ότι επιθυμεί να κριθεί υπεράριθμος και β) συμπληρώνει το υποχρεωτικό διδακτικό του ωράριο, εκτός αν επιθυμεί να το συμπληρώσει σε διαφορετική σχολική μονάδα.
Δ. Οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΤE, από τα μαθήματα που αναφέρονται στην παρούσα ως Α΄ ή Β΄ ανάθεση, διδάσκουν μόνο τα εργαστηριακά μαθήματα, τα σχεδιαστικά μαθήματα και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων.
Ε. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων και το εργαστηριακό μέρος των μικτών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δώδεκα (12) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκατρείς (13) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
ΣΤ. Η διδασκαλία των εργαστηριακών μαθημάτων του τομέα της Πληροφορικής σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Ζ. Η διδασκαλία μαθημάτων ειδικοτήτων των ΕΠΑ.Λ. τα οποία πραγματοποιούνται στα εργαστήρια των Τομέων Πληροφορικής και Διοίκησης και Οικονομίας, καθώς και η διδασκαλία σχεδιαστικών μαθημάτων σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών μέχρι και δεκαέξι (16) διεξάγεται από έναν (1) εκπαιδευτικό, ενώ σε τμήμα με αριθμό παρακολουθούντων μαθητών από δεκαεπτά (17) και άνω διεξάγεται από δύο (2) εκπαιδευτικούς.
Η. Οι εκπαιδευτικοί της ειδικότητας ΠΕ89.01 των ΕΠΑ.Λ. μπορεί να διατίθενται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για την διδασκαλία του μαθήματος των Εικαστικών.
Θ. Τα μαθήματα ανατίθενται στους εκπαιδευτικούς με την εξής σειρά προτεραιότητας:
Ο/Η εκπαιδευτικός διδάσκει:
α) στο σχολείο όπου είναι τοποθετημένος/η οργανικά ή προσωρινά:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)
β) σε τυχόν συστεγαζόμενη σχολική μονάδα ή σε σχολική μονάδα του ίδιου συγκροτήματος:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)
γ) σε σχολική μονάδα της ίδιας ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)
δ) σε σχολική μονάδα όμορης ομάδας σχολείων:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)
ε) σε σχολική μονάδα της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης:
1. μαθήματα της πρώτης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 2. μαθήματα της δεύτερης ανάθεσης της βασικής ειδικότητας , 3. μαθήματα της δεύτερης ειδικότητας (σε Α΄ και Β΄ ανάθεση)
Ι. Η Τρίτη (Γ΄) Ανάθεση αφορά στη βασική ειδικότητα και ενεργοποιείται μετά την 30η Σεπτεμβρίου, με απόφαση του ΠΥΣΔΕ, για τυχόν κενά που δεν έχουν καλυφθεί, με την ίδια σειρά που ακολουθείται στην περίπτωση της πρώτης και δεύτερης ανάθεσης. Επίσης, μετά την 30η Σεπτεμβρίου, εφόσον υπάρχουν διδακτικές ώρες που δεν έχουν καλυφθεί στο σχολείο ή στο σχολικό συγκρότημα ή στα όμορα σχολεία ή σε άλλα σχολεία της Διεύθυνσης Εκπαίδευσης, τότε οι διδακτικές ώρες της δεύτερης ανάθεσης ή της δεύτερης ειδικότητας μπορούν να υπερβούν τις έντεκα (11), μετά από σχετική απόφαση του ΠΥΣΔΕ.
Κ. Όλες οι παραπάνω οδηγίες ισχύουν και για όλα τα μαθήματα Τομέα Β΄ τάξης και τα μαθήματα ειδικότητας των ειδικοτήτων Γ΄ τάξης του Τομέα Ναυτιλιακών Επαγγελμάτων των ΕΠΑ.Λ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου