Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 20 Ιουνίου 2017

Η ΙΣΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ


Α’ ΕΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΜΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
(Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ)
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα                    
ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ: 19200
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490


Ελευσίνα 13/06/2017
Αριθ. Πρωτοκόλλου 11
Προς:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
1)      Υπόψη Υπουργού Παιδείας κου  Γαβρόγλου
2)      Υπόψη Υφυπουργού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης κου Μπαξεβανάκη
3)      Υπόψη Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/μιας & Β/μιας Εκπαίδευσης
4)      Υπόψη Νομικής Υπηρεσίας του Υπουργείου Παιδείας
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
1)      Υπόψη Αναπληρωτή Διευθυντή κου Γατσώρη
2)      Υπόψη ΠΥΣΔΕ Δυτικής Αττικής
ΟΛΜΕ


Η ΙΣΟΜΕΡΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΚΕΝΩΝ  ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΚΟΙΝΕΣ ΠΡΩΤΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ
Η εγκύκλιος του Υπουργείου Παιδείας  με αριθμό Πρωτοκόλλου  61052/E2/7/4/2017 και θέμα «Προσδιορισμός κενών θέσεων και πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2017-2018» αναφέρει για την κατανομή των κενών που τα διεκδικούν με πρώτη ανάθεση εκπαιδευτικοί περισσότερων του ενός κλάδου:
«Επισημαίνεται ότι τα κενά για τα μαθήματα που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους. Σε περίπτωση που τα κενά δεν είναι ακέραιο πολλαπλάσιο του αριθμού των κλάδων, τότε η ισομερής κατανομή θα επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη. Η επιμέρους κατανομή σε ειδικότητες ενός κλάδου θα γίνεται με βάση την ικανοποίηση των εκάστοτε εκπαιδευτικών αναγκών. Σε κάθε περίπτωση, με ευθύνη του Διευθυντή Εκπαίδευσης θα πρέπει να κατανέμονται τα εν λόγω κενά με γνώμονα την ορθή διαχείριση του διαθέσιμου εκπαιδευτικού προσωπικού.»
Η συνθήκη της ισομερούς κατανομής των κενών σε όλους τους ενδιαφερόμενους κλάδους και πολύ περισσότερο όταν η  ισομερής κατανομή επιτυγχάνεται σε περισσότερα από ένα έτη, δημιουργεί σοβαρότατα προβλήματα αδικιών νομικής φύσης που άπτονται της ισότητας των πολιτών απέναντι στις νομικές διατάξεις, σε όλο το φάσμα  της διαδικασίας των υπηρεσιακών μεταβολών που αφορούν τις μεταθέσεις των εκπαιδευτικών (Γενικές μεταθέσεις, Άρση υπεραριθμιών, Οριστικές τοποθετήσεις κλπ)
Είναι γνωστό ότι οι υπηρεσιακές μεταβολές των εκπαιδευτικών στηρίζονται σε τρεις βασικές αρχές. Η πρώτη και βασικότερη είναι οι ώρες με Πρώτη ανάθεση διδασκαλίας στα μαθήματα, με τις οποίες προκύπτουν οι προβλεπόμενες ώρες κάλυψης και οι αντίστοιχες διαθέσιμες ώρες των εκπαιδευτικών. Η δεύτερη αρχή είναι ο αριθμός μονάδων μετάθεσης του κάθε  εκπαιδευτικού. Η τρίτη αρχή είναι η αρχαιότητα οργανικής τοποθέτησης στη σχολική μονάδα με βάση την οποία πραγματοποιείται η άρση υπεραριθμίας των εκπαιδευτικών.


Η ισομερής κατανομή των κενών σε όλους τους κλάδους καταστρατηγεί ευθέως το βασικό δικαίωμα στην με ίσους όρους διεκδίκηση  των εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων και ειδικοτήτων στις ώρες των μαθημάτων που δικαιούνται με πρώτη ανάθεση.
Κατ’ αναλογία υπάρχει το προηγούμενο της Υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ_1861/Β 26 Μαΐου 2017) που τροποποιεί προγενέστερη απόφαση για τις αναθέσεις μεταξύ του κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών και ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων, μετά από απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.  Η υπουργική απόφαση που τροποποιήθηκε προέβλεπε ότι στα μαθήματα της Φυσικής που έχουν κοινή σε πρώτη ανάθεση, ότι ο κλάδος ΠΕ04.01 Φυσικών προηγείται  στην ανάθεση έναντι του κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων.
Συγκεκριμένα οι ανώτατοι δικαστές με την απόφαση 950/2017 του ΣτΕ επισημαίνουν ότι : «η επίμαχη ρύθμιση, με την οποία εισάγεται δυσμενής διάκριση σε βάρος των εκπαιδευτικών του ανωτέρω κλάδου (ΠΕ12.10) ως προς την πρώτη ανάθεση των οικείων μαθημάτων στη γενική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, δεν δικαιολογείται από αποχρώντες λόγους δημοσίου συμφέροντος και βαίνει προδήλως πέραν των ορίων που επιβάλλονται από τις αρχές της ισότητας και της αξιοκρατίας».
Μετά απ’ αυτήν την απόφαση (950/2017 του ΣτΕ) και τη νέα Υπουργική απόφαση (ΦΕΚ_1861/Β 26 Μαΐου 2017), οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικής και οι εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ12.10 Ραδιοηλεκτρολόγων αποκτούν το ίδιο δικαίωμα στα μαθήματα που έχουν κοινή πρώτη ανάθεση.
Για την κατανόηση του προβλήματος παραθέτουμε μερικές μελέτες περίπτωσης:
Α) Περίπτωση στις Γενικές μεταθέσεις
Σε περιοχή μετάθεσης προκύπτει ένα (1) κενό στην ειδικότητα του Μηχανολόγου. Ο Διευθυντής εκπαίδευσης μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ αποφασίζει να κατανεμηθεί στον κλάδο ΠΕ17 των Μηχανολόγων.
Το κενό αυτό, με βάση την εγκύκλιο, θα διεκδικηθεί μόνο από εκπαιδευτικούς Μηχανολόγους του κλάδου ΠΕ12, άλλων περιοχών μετάθεσης ανά την επικράτεια.
Με ποιο δικαίωμα αποκλείονται οι εκπαιδευτικοί Μηχανολόγοι των κλάδων ΠΕ12 και ΤΕ01 απ’ το συγκεκριμένο κενό αφού έχουν πρώτη ανάθεση στα μαθήματα του κενού της συγκεκριμένης περιοχής μετάθεσης;
Β) Περίπτωση στις Οριστικές τοποθετήσεις σε περιοχή μετάθεσης.
Σε περιοχή μετάθεσης προκύπτουν τρία (3) κενά στην ειδικότητα των Ηλεκτρολόγων σε τρία διαφορετικά σχολεία.  Υπάρχουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ που θα διεκδικήσουν αυτά τα κενά τρείς Ηλεκτρολόγοι, ένας του κλάδου ΠΕ12, ένας του κλάδου ΠΕ17 και ένας του κλάδου ΤΕ01.
Με βάση την ισομερή κατανομή των κενών στους κλάδους που προβλέπει η εγκύκλιος, μετά από πρόταση του ΠΥΣΔΕ και απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης τα κενά κατανέμονται ως εξής:  Στο σχολείο Α για τον  κλάδο ΠΕ12, στο σχολείο Β για τον κλάδο ΠΕ17 και στο σχολείο Γ για τον κλάδο ΤΕ01. Είναι προφανές ότι οι Ηλεκτρολόγοι εκπαιδευτικοί μπορούν πλέον να διεκδικήσουν μόνο το σχολείο στο οποίο κατανεμήθηκε ο κλάδος τους.
Με ποιο δικαίωμα αποκλείεται ο κλάδος ΤΕ01 απ’ τα σχολεία Α και Β, ο κλάδος ΠΕ17 απ’ τα σχολεία Α και Γ και ο κλάδος ΠΕ12 απ’ τα σχολεία Β και Γ, αφού έχουν πρώτη ανάθεση στα μαθήματα των κενών των συγκεκριμένων σχολείων;
Με ποια κριτήρια επιλέχθηκε το σχολείο Α για τον κλάδο ΠΕ12 και τα σχολεία Β και Γ για τους κλάδους ΠΕ17 και ΤΕ01 αντίστοιχα;
Μπορούν να αναφερθούν πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα.
Γίνεται κατανοητό ότι προκύπτουν σοβαρά προβλήματα νομιμότητας σε όλη τη διαδικασία υπηρεσιακών μεταβολών που προκύπτει απ’ την ισομερή κατανομή των κενών στους διαφορετικούς κλάδους και ειδικότητες που έχουν κοινές πρώτες αναθέσεις σε μαθήματα. Εκτός αυτού η διαδικασία αυτή δημιουργεί και προβλήματα αδιαφανούς λειτουργίας στις αποφάσεις κατανομής των κενών, επειδή αυτά μπορεί να προκύψουν μετά από πιέσεις των διαφορετικών κλάδων.
Το εδάφιο αυτό της εγκυκλίου  πρέπει να αποσυρθεί άμεσα γιατί αντιβαίνει σε βασικές  αρχές και διατάξεις ανώτερων νομικών κανόνων. Πρέπει  να αντικατασταθεί με μια γενική αρχή που να προβλέπει:  Σε μαθήματα που τα δικαιούται με πρώτη ανάθεση ειδικότητα που εμπεριέχει περισσότερους του ενός κλάδου (ΠΕ12, ΠΕ17, ΤΕ01), η ανάθεση και κατανομή των ωρών μεταξύ των εκπαιδευτικών πρέπει να γίνεται με τρόπο ώστε να μη παραβιάζονται οι διατάξεις των Π.Δ. 50/1996 και 100/1997. Επίσης όταν υπάρχουν μαθήματα που τα δικαιούνται περισσότεροι κλάδοι και ειδικότητες οι ώρες κατανέμονται με βάση την  αρχή της αρχαιότητας των εκπαιδευτικών ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας.  Όλοι οι  κλάδοι και οι ειδικότητες, που έχουν κοινές πρώτες αναθέσεις, έχουν το δικαίωμα να δηλώσουν τα κενά που αφορούν τους κλάδους αυτούς ανεξάρτητα σε ποιον κλάδο έχουν ανακοινωθεί τα κενά και οι υπηρεσιακές μεταβολές πραγματοποιούνται  με βάση τον αριθμό των μονάδων μετάθεσης.
Σε κάθε περίπτωση όταν οι ώρες  πρώτων αναθέσεων κάποιου κλάδου ή ειδικότητας αποτελούν  υποσύνολο των κοινών πρώτων αναθέσεων με άλλους κλάδους ή ειδικότητες (πχ ΠΕ33 Θεατρολόγων και ΠΕ02 Φιλολόγων), για τα κενά που προκύπτουν και αφορούν το σύνολο των κλάδων και ειδικοτήτων αυτών, πρέπει να υπάρχει αιτιολογημένη απόφαση του Διευθυντή εκπαίδευσης μετά από πρόταση του Υπηρεσιακού Συμβουλίου που να αφορά τον κορεσμό ή όχι εκπαιδευτικών του κλάδου αυτού.
Όμως η συγκεκριμένη διάταξη προκαλεί  προβλήματα και στην διαδικασία άρσης των Υπεραριθμιών των εκπαιδευτικών της ίδιας ειδικότητας αλλά διαφορετικού κλάδου ή και εκπαιδευτικών διαφορετικού κλάδου και διαφορετικής ειδικότητας.
Η συγκεκριμένη διάταξη δημιουργεί λανθασμένα την άποψη σε πολλούς ότι όπως κατανέμονται τα κενά ισομερώς στους κλάδους που έχουν κοινή πρώτη ανάθεση σύμφωνα με την εγκύκλιο, με τον ίδιο τρόπο θα πρέπει να κατανέμονται ισομερώς και οι αναθέσεις στη σχολική μονάδα μεταξύ των κλάδων της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας που έχουν κοινές πρώτες αναθέσεις.
Η εφαρμογή της ισομερούς κατανομής στις ώρες των μαθημάτων με πρώτη ανάθεση στους εκπαιδευτικούς διαφορετικών κλάδων που έχουν οριστική τοποθέτηση σε σχολική μονάδα θα δημιουργήσει πλεονάσματα ή υπεραριθμίες σε αρχαιότερα τοποθετημένους εκπαιδευτικούς στη σχολική μονάδα.  Αυτό παραβιάζει ευθέως  το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996, όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 100/1997.
Το άρθρο 14 του ΠΔ 50/1996 αναφέρει σχετικά:
«… Αν κατά τη σύνταξη των παραπάνω πινάκων, διαπιστωθεί υπεραριθμία εκπαιδευτικών σε σχολικές μονάδες, αυτή ρυθμίζεται με την παρακάτω διαδικασία:
α) Καλούνται όλοι οι εκπαιδευτικοί του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, που ανήκουν οργανικά στο σχολείο όπου διαπιστώθηκε η υπεραριθμία να δηλώσουν, εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών, αν επιθυμούν ή όχι να κριθούν ως υπεράριθμοι.
β) Στη συνέχεια τα περιφερειακά υπηρεσιακά συμβούλια, σε συνεδρίασή τους χαρακτηρίζουν ονομαστικά τους υπεράριθμους εκπαιδευτικούς, κατά σχολική μονάδα, λαμβάνοντας υπόψη τα εξής:
ι) Από όσους εκπαιδευτικούς επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται υπεράριθμοι αυτοί που συγκεντρώνουν το μεγαλύτερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ.
ιι) Από όσους εκπαιδευτικούς δεν επιθυμούν να κριθούν ως υπεράριθμοι, χαρακτηρίζονται ως υπεράριθμοι εκείνοι που τοποθετήθηκαν οργανικά τελευταίοι στη σχολική μονάδα. … Σε περίπτωση ταυτόχρονης τοποθέτησης υπεράριθμοι χαρακτηρίζονται οι εκπαιδευτικοί που συγκεντρώνουν το μικρότερο αριθμό μονάδων μετάθεσης, σύμφωνα με το άρθρο 16 αυτού του Π.Δ. »
Είναι φανερό ότι:
  1. Η πρώτη ανάθεση του ενός κλάδου έχει την ίδια αξία με την πρώτη ανάθεση του άλλου κλάδου της ίδιας ή διαφορετικής ειδικότητας στα πλαίσια της ισότητας των πολιτών απέναντι στις νομικές διατάξεις.
  2. Ο όρος ειδικότητα είναι ευρύτερος του κλάδου μιας και σε συγκεκριμένες ειδικότητες υπάρχουν περισσότεροι του ενός κλάδοι (πχ ΠΕ12, ΠΕ17, ΤΕ01 στους Μηχανολόγους και αντίστοιχα στους Ηλεκτρολόγους, στους Ηλεκτρονικούς κλπ).
Για τους παραπάνω λόγους οι ώρες των μαθημάτων που τα διδάσκουν σε πρώτη  ανάθεση περισσότεροι του ενός κλάδου ή ειδικότητας,  πρέπει να κατανέμονται σε όλους τους εκπαιδευτικούς που έχουν οργανική τοποθέτηση  στη σχολική μονάδα, ανεξαρτήτως κλάδου ή ειδικότητας, με βάση την αρχαιότητα τοποθέτησης των εκπαιδευτικών στη σχολική μονάδα.
Αυτό ακριβώς αναφέρει και το 88592/Ε2/31-5-2016 έγγραφο της Γενικής Διεύθυνσης Προσωπικού Α/μιας & Β/μιας Εκπαίδευσης  του Υπουργείο Παιδείας  με θέμα «Απάντηση σε ερώτημα» που στάλθηκε προς την Διεύθυνση Δ.Ε Δυτικής Αττικής.
Συγκεκριμένα αναφέρει:
 «…. στην κάλυψη των ωρών των μαθημάτων α’ ανάθεσης, μεταξύ των εκπαιδευτικών του ίδιου κλάδου ή ειδικότητας, προηγείται ο παλαιότερος οργανικά τοποθετηθείς στη σχολική μονάδα. Το ίδιο ισχύει και για τις περιπτώσεις εκπαιδευτικών διαφορετικών κλάδων ή ειδικοτήτων με οργανική τοποθέτηση στην ίδια σχολική μονάδα, οι οποίοι έχουν ώρες μαθημάτων σε κοινή α’ ανάθεση.»
Σε αντίθεση προγενέστερο έγγραφο της ίδιας Διεύθυνσης του Υπουργείου (Γενική Διεύθυνση Προσωπικού Α/μιας & Β/μιας Εκπαίδευσης) με αριθμό 84582/Δ2/20-6-2013 και με θέμα «Διευκρινιστικές οδηγίες για τοποθετήσεις και ρύθμιση υπεραριθμιών εκπαιδευτικών Β/θμιας εκπαίδευσης» αναφέρει:
«Οι ώρες των μαθημάτων που διδάσκονται σε πρώτη (α΄) ανάθεση από εκπαιδευτικούς περισσότερων του ενός κλάδων ή ειδικοτήτων (π.χ. των κλάδων ΠΕ10 και ΠΕ13, των κλάδων ΠΕ12, ΠΕ14, ΠΕ17, κ.ά), κατανέμονται ισομερώς σε όλους τους κλάδους ή ειδικότητες
Είναι προφανές ότι τα διευκρινιστικά έγγραφα (εγκύκλιοι) του Υπουργείου Παιδείας για την εφαρμογή των νομικών διατάξεων δεν μπορεί να συντάσσονται κατά περίπτωση, ούτε πολύ περισσότερο να καταστρατηγούν τις νομικές διατάξεις που υποτίθεται διευκρινίζουν.
Παρακαλούμε για τη έγγραφη απάντηση στις παρατηρήσεις και στα ερωτήματά μας.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρυώτης Δημήτρης
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασιλείου Γιούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου