Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Πέμπτη, 13 Ιουνίου 2019

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΟΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΛΜΕ

ΑΙΤΗΣΗ

                                                                               

Επώνυμο ............................................                   
                                                                               
Όνομα .................................................    

Όνομα Πατέρα ...................................                          
Ειδικότητα (Π.Ε.) ...............................                   
Σχολείο που υπηρετώ .........................                   
.............................................................
Στοιχεία. επικοινωνίας
Τηλέφωνο:…………
Email : ……………
Τηλέφωνο  Σχολείου: ……………..

ΘΕΜΑ: Έκδοση βεβαίωσης μέλους της ΕΛΜΕ

Ελευσίνα   … /….  / 2019

ΠΡΟΣ

Το Δ.Σ. της Α΄ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής

Σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε  Βεβαίωση μέλους της ΕΛΜΕ για το συνδικαλιστικό έτος 2018-2019, προκειμένου να τη χρησιμοποιήσω  για  την έκδοση κάρτας εισόδου από την ΟΛΜΕ σε στρατιωτικά πρατήρια.

                                         Ο αιτών /ούσα                           Υπογραφή                                                   

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου