Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Τρίτη, 5 Φεβρουαρίου 2019

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ

                           
Α’ Ε.Λ.Μ.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22  Ελευσίνα                   
ΤΗΛΕΦΩΝΟ - FAX: 2105561490


Ελευσίνα  04/02/2019


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝΤΕΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΕΠΑΛ
Αυτή τη περίοδο εφαρμόζεται στα ΕΠΑΛ η αντιεκπαιδευτική απόφαση του Υπουργείου Παιδείας για τους μη παρακολουθούντες μαθητές. Η διάταξη αφορά μαθητές των ΕΠΑΛ που έχουν ξεπεράσει τα προβλεπόμενα όρια απουσιών.
Η ρύθμιση αυτή αποτελεί, στο τέλος του Πρώτου τετραμήνου του σχολικού έτους,  ένα σύστημα αυτόματου κόφτη τμημάτων γενικής παιδείας, τομέων και ειδικοτήτων, αφού προβλέπει: «εφόσον έχει διαπιστωθεί ότι το άθροισμα των απουσιών του/της μαθητή/τριας είναι μεγαλύτερο από τον αριθμό απουσιών που χαρακτηρίζει τη φοίτηση ανεπαρκή, ο/η μαθητής/τρια χαρακτηρίζεται ως μη παρακολουθών/ούσα και δε λαμβάνεται υπόψη α) στα αριθμητικά δεδομένα του τμήματος για τις αναθέσεις των μαθημάτων, θεωρητικών και εργαστηριακών, καθώς και β) στον προγραμματισμό τμημάτων για το επόμενο σχολικό έτος, κενών και πλεονασμάτων των εκπαιδευτικών.»
Η απόφαση αυτή έχει ως κύριους στόχους:
1)      Την μείωση των λειτουργούντων τμημάτων των ΕΠΑΛ ακόμη και στα μέσα της σχολικής χρονιάς αν οι μαθητές μειωθούν κάτω από τον κατώτερο προβλεπόμενο αριθμό μαθητών.
2)      Την δημιουργία πλεονασμάτων εκπαιδευτικού προσωπικού, μέσω της μείωσης τμημάτων και την κατάργηση των ωρών του δεύτερου εκπαιδευτικού στα εργαστηριακά μαθήματα.
Η εφαρμογή της διάταξης έχει οδυνηρά αποτελέσματα σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία του σχολείου αφού πρώτα απ’ όλα επιβάλλει αλλαγή των υφισταμένων αναθέσεων των μαθημάτων. Οι μαθητές στο μέσο της σχολικής χρονιάς θα αναγκαστούν να αλλάξουν εκπαιδευτικούς πιθανά ακόμη και σε πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα και εκπαιδευτικοί να αλλάξουν διδασκόμενα μαθήματα αλλά και μαθητές, αφού είναι πιθανόν να κλιθούν να διδάξουν σε τμήματα που μέχρι τώρα δεν δίδασκαν.
Επιπλέον η διάταξη είναι έωλη αφού αναγκάζει τα σχολεία να παρατυπήσουν, γιατί μπορεί να παρουσιαστούν,  εκ των υστέρων, περιπτώσεις μαθητών που μπορεί να τους αφαιρεθούν έως και 20 ημέρες (140 απουσίες) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι νομικές διατάξεις  του ίδιου του Υπουργείου Παιδείας. Άλλωστε αλλού οι διατάξεις του Υπουργείου Παιδείας αναφέρουν: «Η φοίτηση χαρακτηρίζεται επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτουςκαι αλλού « Η φοίτηση χαρακτηρίζεται ως επαρκής ή ανεπαρκής με βάση το γενικό σύνολο των απουσιών που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια του διδακτικού έτους
Η Α ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής καλεί τους συλλόγους των διδασκόντων των ΕΠΑΛ στις παιδαγωγικές συνεδριάσεις που διενεργούνται στο τέλος του Α’ Τετραμήνου να μην επιτρέψουν με τις αποφάσεις τους:
1)      Την αναστολή λειτουργίας τμήματος στη μέση της σχολικής χρονιάς.
2)      Την αλλαγή των αναθέσεων των μαθημάτων στη μέση της σχολικής χρονιάς.
3)      Την δημιουργία στα μέσα της σχολικής χρονιάς  νέων  πλεοναζόντων  εκπαιδευτικών.

ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΗΣ Α’ ΕΛΜΕ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρυώτης Δημήτρης
Η Γραμματέας του Δ.Σ.

Βασιλείου Γιούλη


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου