Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

Κυριακή, 12 Απριλίου 2020

Α ΕΛΜΕ Για την καταγραφή των αναγκών σε εξοπλισμό

Α ’ Ε . Λ . Μ . Ε . Δ Υ Τ Ι Κ Η Σ Α Τ Τ Ι Κ Η Σ                Ε λ ε υ σ ί ν α 8 / 0 4 / 2 0 2 0
Δ/ΝΣΗ: Πίνδου και Αθηνάς 22 Ελευσίνα
Email: a.elme.dyt.attikis@gmail.com
http: //aelmedytikattik.blogspot.gr/

Με χτεσινό επείγον έγγραφό του το ΥΠΑΙΘ (τμήμα μελέτης και προμήθειας εξοπλισμού) ζητά από τις σχολικές μονάδες να καταγραφούν και να αποσταλούν άμεσα οι ανάγκες μαθητών και εκπαιδευτικών σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablet, laptop) προκειμένου να συμμετάσχουν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
Κατ΄ αρχάς με το έγγραφο αυτό το ΥΠΑΙΘ παραδέχεται ρητά αυτό που τόνιζαν το προηγούμενο διάστημα πολλά εκπαιδευτικά σωματεία, ως προς την ύπαρξη ανισοτήτων τόσο μεταξύ μαθητών, όσο και μεταξύ εκπαιδευτικών, στη δυνατότητα συμμετοχής στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, στη βάση της αναγκαίας υλικοτεχνικής υποδομής αλλά και στη βάση της απαραίτητης επιμόρφωσης. Το ίδιο το έγγραφο αναφέρει ότι «πολλοί εκπαιδευτικοί και μαθητές (σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης) είτε σε περιοχές με χαμηλό κατά κεφαλήν ΑΕΠ, είτε σε απομακρυσμένες περιοχές, είτε λόγω της οικονομικής κρίσης της χώρας μας δεν έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση λόγω έλλειψης βασικού εξοπλισμού», επιβεβαιώνοντας κατηγορηματικά τα προβλήματα που έχουν επισημανθεί.
Το ΔΣ της Α΄ ΕΛΜΕ Δυτικής Αττικής (Θριάσιο, Μεγαρίδα, Ειδυλλία) θεωρεί ότι η αναγνώριση αυτών των ανισοτήτων μπορεί να αρθεί με έναν και μόνο τρόπο: να δοθούν τώρα σε ΟΛΟΥΣ τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς φορητά μέσα ώστε να μπορούν να καλυφθούν οι ανάγκες επικοινωνίας μεταξύ όλων των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητών και συναδέλφων), αλλά και οι ανάγκες ενημέρωσης και πρόσβασης σε ισότιμη βάση σε πολιτιστικές και μορφωτικές δραστηριότητες. Επομένως η μόνη λογική επιλογή για τους Διευθυντές / ντριες σχολικών μονάδων θεωρούμε ότι είναι να δηλωθεί το σύνολο των εκπαιδευτικών και των μαθητών στη σχολική μονάδα. Σε κάθε άλλη περίπτωση, η δήλωση πχ ενός αριθμού κατ΄ εκτίμηση φορητών συσκευών, αφενός νομιμοποιεί και παγιώνει την ύπαρξη ανισοτήτων, με την άμεση παραδοχή ότι κάποιοι δε χρειάζονται τέτοια υποδομή, αφ΄ ετέρου ενέχει κινδύνους διότι θέτει εκ των πραγμάτων ερωτήματα για τον τρόπο κατανομής ενός αριθμού συσκευών μικρότερου από τον αριθμό των μαθητών. Άλλωστε, στις ιδιαίτερες συνθήκες στις οποίες βρισκόμαστε, η οποιαδήποτε δυνατότητα να γίνει πραγματική καταγραφή των ηλεκτρονικών συσκευών που υπάρχουν σε κάθε οικογένεια, είναι αδύνατη, πέρα από το ότι αυτό προϋποθέτει να καταγραφεί και η χρήση τους από όλα τα μέλη (πχ τηλεργασία για κάποιους γονείς, παρακολούθηση μαθημάτων για κάποιους φοιτητές, παρακολούθηση μαθημάτων σύγχρονης εκπαίδευσης για μαθητές σχολείων). Η καταγραφή αυτή
έπρεπε να είχε πραγματοποιηθεί από την αρχή της διαδικασίας και όχι να μπαίνει τώρα, και μάλιστα με εκβιαστικό τρόπο (χαρακτηριστικά η ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ αναφέρει «Σημειώνεται ότι η μη υποβολή των αναγκών εντός της προαναφερθείσας προθεσμίας συνεπάγεται τη μη συμμετοχή σας στην πράξη.»), και ενώ έχουν προηγηθεί διθυραμβικές ανακοινώσεις του Υπουργείου για μαζική συμμετοχή σχολείων και μαθητών στις πλατφόρμες του.
Από την πλευρά μας σημειώνουμε ότι η μη κάλυψη ΟΛΩΝ των μαθητών και συναδέλφων θα αποτελεί από την πλευρά του Υπουργείου απόδειξη ότι η όλη διαδικασία αποτελεί απλά ένα πυροτέχνημα, μία συζήτηση για παροχές χωρίς πραγματικό αντίκρυσμα.
Επισημαίνουμε τέλος ότι η εξ αποστάσεως εκπαίδευση μπορεί να λειτουργήσει μόνο συμπληρωματικά προς την πραγματική επαφή και δια ζώσης επικοινωνία εκπαιδευτικού – μαθητή. Κάθε σκέψη για μελλοντική αξιοποίηση αυτού του εργαλείου ως μόνιμη, ή ως αποκλειστική πολύ περισσότερο, μορφή ¨εκπαίδευσης¨ με στόχο την αντικατάσταση ζωντανής εργασίας, πχ τη μη πρόσληψη εκπαιδευτικών σε απομακρυσμένες περιοχές, ή την υποκατάσταση της σχολικής τάξης, μας βρίσκει αντίθετους.
Καλούμε τους Διευθυντές / ντριες για να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές πρόσβαση σε φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (tablet, laptop) να δηλώσουν το σύνολο του εκπαιδευτικού προσωπικού και το σύνολο των μαθητών στις αντίστοιχες φόρμες που υποδεικνύει το έγγραφο, ενώ αν έχουν ήδη απαντήσει, να κάνουν ανακοινοποίηση με βάση την παραπάνω λογική.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                                                  Η Γραμματέας του Δ.Σ
Ιωαννίδης Τάσος                                                                             Βασιλείου Γιούλη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου